فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

دانلود تحقیق ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ در فرمت ورد docx

دانلود تحقیق ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ در فرمت ورد docx

قیمت : 54,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیش برداری از اشعار بیدل دهلوی

فیش برداری از اشعار بیدل دهلوی

قیمت : 61,820 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت فناوري اطلاعات در ايران

مديريت فناوري اطلاعات در ايران

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي‌

مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي‌

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دولت الكترونيكي در ايران

دولت الكترونيكي در ايران

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دولت الكترونيك

دولت الكترونيك

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چهار چوب نظري بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي

چهار چوب نظري بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي

قیمت : 47,420 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چالش هاي اصلي توسعه فن آوري اطلاعات وارتباطات درايران وجهان

چالش هاي اصلي توسعه فن آوري اطلاعات وارتباطات درايران وجهان

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعة فناوري اطلاعات

توسعة فناوري اطلاعات

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی