فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت درس 1 عربی دوازدهم علوم انسانی الدرس الاول

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت الدرس الاول (مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ) درس 1 عربی دوازدهم علوم انسانی،فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 36پوشش کامل نکات درس به همراه پاسخ فعالیت ها و تمریناتپاور...

قیمت : 25,902 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

عنوان پاورپوینت: پکیج پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم،فرمت: پاورپوینت ppt30 پاورپوینت حرفه ای و زیباشامل:پاورپوینت تیم سازی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم 25 اسلایدپاورپوینت کار تیمی موفق کارگاه کارآفرینی و تولید دهم 21...

قیمت : 272,160 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت مطالعات اجتماعی نهم

عنوان پاورپوینت: پکیج پاورپوینت های درس مطالعات اجتماعی نهم، فرمت: پاورپوینت ppt 24 پاورپوینت بسیار زیبا از درس 1 تا 24 شامل:پاورپوینت اقتصاد و بهره وری درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی نهم 30 اسلایدپاورپوینت بهره وری چیست درس بیست...

قیمت : 247,276 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان پاورپوینت: پکیج کامل پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم،فرمت: پاورپوینت ppt24 پاورپوینت بسیار زیبا از درس 1 تا 24شامل:پاورپوینت تعاون 1 درس اول مطالعات اجتماعی هشتم 32 اسلایدپاورپوینت تعاون 2 درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم 29 ...

قیمت : 247,276 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم

عنوان پاورپوینت: پکیج کامل پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه هفتم،فرمت: پاورپوینت ppt24 پاورپوینت بسیار زیبا از درس 1 تا 24شامل:پاورپوینت من حق دارم درس اول مطالعات اجتماعی هفتم 23 اسلایدپاورپوینت من مسئول هستم درس دوم مطالعات اجتما...

قیمت : 247,276 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب مشروطه ايران درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت انقلاب مشروطه ايران درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی،فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 57منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذا...

قیمت : 37,324 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ جهانی اول و ايران درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ جهانی اول و ايران درس 6 تاریخ دوازدهم انسانی،فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 42منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:جنگ جهانی اول (1914-   1918م/ 1293ـ1297ش) که با عنوان های جنگ بی...

قیمت : 29,859 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 31منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بص...

قیمت : 29,859 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 56منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:حدود 21سال پساز پايان جنگ جهاني اول،بار ديگر جهان گرفتا...

قیمت : 37,324 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی