فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 8

طرح درس شماره دو هوای سالم، آب سالم علوم دوم ابتدایی

طرح درس شماره دو هوای سالم, آب سالم علوم دوم ابتدایی - مشخصات کتاب : علوم تجربی نام درس: درس 2)هوای سالم، آب سالم( ، پایه: دوم ابتدایی زمان: 5...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

طرح درس سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی - بسم الله الرحمن الرحیم نام درس: هدیه آسمانی پایه: دوم ابتدایی تعداد فراگیران: 03 نفر زمان: 5...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه کتاب علوم دوم ابتدایی

طرح درس سالانه کتاب علوم دوم ابتدایی - تهیهه کننده : پایه : دوم ماه مهر آبان آذر هفته شماره رئوس خلاصه گزارش تدریس فعالیت های دیگر و مو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی - **مهر** ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاريخ ايام هفته كاغذ-مدادرنگي نقاشي با نقطه وخط چها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی - طرح درس سالانه: قرآن بسمه تعالی سال تحصیلی: دبستان: پایه دوم آموزگار: مهارت هدف عنوان فعالیت هفته م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی - طرح درس سالانه: فارسی بسمه تعالی سال تحصیلی: دبستان: پایه دوم: آموزگار: فعالیت های محوری روش تدریس ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ علوم دوم ابتدایی

طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ علوم دوم ابتدایی - نام: درس:علوم پایه:دوم موضوع: گردش زمین صفحه:22تا22 گردش زمین هدف کلی یادگیری چگونگی آمد و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع دو عدد دو رقمی

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع دو عدد دو رقمی - مشخصات کلی نام ونام خانوادگی طراح : درس : ریاضی سال تحصیلی : کلاس : دوم تعداد دانش آموزان :...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرچم

طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرچم - به نام خدا موضوع درس : فارسی درس : پرچم زمان پیش بینی شده: 54 نحوه ارائه درس : داستان و نحوه س...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی