فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 5

طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان درس واحد سانتی متر

طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان درس واحد سانتی متر - نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی موضوع درس: درس 42 واحد سانتی متر تهیه کننده:...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یاد آوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

طرح درس یاد آوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی - درس ریاضی پایه دوم موضوع: یاد آوری اشکال هندسی ص.73 -تا73 طراح: یاد آوری اشکال هندسی و خصوص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیام رمز را پیدا کن(۲) علوم دوم ابتدایی

طرح درس پیام رمز را پیدا کن(۲) علوم دوم ابتدایی - نام: درس: علوم پایه : دوم موضوع: پیام رمز را پیدا کن)2( شماره درس: 6 صفحه: 05 هدف آشنایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس گرمی محل های سایه و آفتابی باهم تفاوت دارد علوم دوم ابتدایی

طرح درس گرمی محل های سایه و آفتابی باهم تفاوت دارد علوم دوم ابتدایی - عنوان تدریس : گرمی محل های سایه و آفتابی باهم تفاوت دارد کتاب : علوم الگوی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیام رمز را پیدا کن علوم دوم ابتدایی

طرح درس پیام رمز را پیدا کن علوم دوم ابتدایی - نام درس: علوم مدت جلسه: 54 دقیقه عنوان درس: درس 5. پیام رمز را پیدا کن . صفحه پایه: دوم طراح: م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرندگان چه می گویند هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

طرح درس پرندگان چه می گویند هدیه های آسمانی دوم ابتدایی - به نام به خدا ماده بهسشبدمظدروئظددرسی : هدیه های آسمانی درس: پرندگان چه می گویند ؟ پا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس وضو میگیرم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی

طرح درس وضو میگیرم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی - نام و نام خانوادگی طراح : سال تحصیلی کلاس: دوم تعداد دانش آموز:23 نفر شماره طرح درس : موضوع :...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس پیامبران خدا

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس پیامبران خدا - نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی موضوع درس: پیامبران خدا تهیه کنن...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس پدر مهربان

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس پدر مهربان - این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی