فایل های دسته بندی دبستان - صفحه 1

پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): به نام خدا، بسم الله سوره ی توحید

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 18 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس اول آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): نعمت های خدا سوره ی کوثر داستان نان خانه ی ما

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 22 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): سوره ی عصر هدیه ی پدر بزرگ

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 15 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): قرآن بخوانیم سوره ی ناس مهربان ترین معلم هدیه

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 28 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری ن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): کودک مسلمان سوره ی حمد

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 23 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس پنجم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): مدرسه ی ما سوره ی فلق کلاس قرآن

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 20 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس ششم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه اول دبستان (ابتدائی): پیامبران خدا سوره ی نصر کودکی حضرت موسی علیه ا

 نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 20 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت درس ششم آموزش قرآن پایه اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 1 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی

پاورپوینت تم 1 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی  نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 21 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت های ریاضی اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، ک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 2 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز

پاورپوینت تم 2 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز ( 29 اسلاید)  نوع فایل:power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 29 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از پاورپوینت های ریاضی اول دبستان تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی