فایل های دسته بندی دبستان - صفحه 1

پاورپوینت درس 5 فارسی ششم هفت خان رستم

پاورپوینت درس پنج فارسی ششم

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فهرست وارسی سنجش بعد عاطفی

فهرست وارسی ساخته شده مطابق آخرین تغیرات دی ماه سال 99 آموزش و پرورش صورت گرفته است. برای کار کلاسی دانشجو معلمان قابل تضمین است. دانشجومعلمان و معلمین عزیز به راحتی از این فایل می توانند استفاده کنند.فایل هفت گویه دارد و با بلی/خیر در جدول طراحی...

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز علوم پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز علوم پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز فارسی پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز فارسی پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل7 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت فصل7 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فصل5 ریاضی پنجم ابتدایی

درسنامه فصل5 ریاضی پنجم ابتدایی(اعداد اعشاری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل