فایل های دسته بندی دانش آموزی(درسی) - صفحه 1

پاور پوینت درس هفتم علم زندگانی شعر پروین اعتصامی پایه هفتم

بیت اول: کبوتر بچه ای با شوق پرواز به جرئت کرد روزی بال و پر باز علاقه: میل، اشتیاق جرئت: شجاعت، شهامت نثر روان: روزی جوجة کبوتری که علاقه زيادی به پرواز داشت با شجاعت بال و پر خود را باز و پرواز کرد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت شعر پرواز پایه نهم نیما یوشیج

در پیله تا به کی بر خویشتن تنی ؟ پرسید کرم را ، مرغ از فروتنی کرم : نماد انسان هایی که هدفشان مشخّص شده و قدم به قدم و پله پله به هدف می رسند.(همانگونه که مولانا نیز گفته :رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته و پیوسته برود) مرغ : نماد انسان هایی که اصل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم ادبیات پایه نهم آداب زندگی

آدمی بايد که بسیار نگويد و سخن ديگری به سخن خود، قطع نکند. نثر روان: انسان نبايد بسیار حرف بزند و نبايد حرف ديگری را با حرف خود، قطع کند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم ادبیات پایه نهم هم نشین

بیت اول: ديدار يار غايب، دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان، بر تشنهای ببارد نثر روان: میدانی ديدن ياری که غايب بوده، چه ذوقی دارد؟ مثل تشنهای است که در بیابان باشد و ابری برايش ببارد و سیرابش کند. ديدن يار غايب به ابر تشبیه شده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم ادبیات پایه نهم مثل آیینه

چند نکته از متن درس: » ديگران به زبان و پنجره تشبیه شده اند « ديگران زبان نقد او و مانند پنجرهايی هستند. تشبیه خوبی و عیب: تضاد آن ها مثل آيینه: تشبیه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجایب صنع امام محمد غزالی

بدان که هرچه در وجود است، همه صُنعِ خدای تعالی است. بِدان: آگاه باش وجود: منظور، دنیا صُنع: آفرينش، احسان تعالی: بلند مرتبه نثر روان: آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجود دارد، همه را خداوند بلند مرتبه آفريده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت نگارش درس سوم پایه هفتم متوسطه اول

پاور پوینت نگارش درس سوم پایه هفتم متوسطه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت آرایه های ادبی پایه هفتم ، هشتم ونهم متوسطه اول

پاور پوینت آرایه های ادبی پایه هفتم ، هشتم ونهم متوسطه اول 14 ارایه مهم امتحانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت درس نهم پایه هشتم نوجوان باهوش

پاور پوینت درس نهم پایه هشتم نوجوان باهوش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی