فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

فیزیولوژی کلیات سیستم عصبی به همراه توضیحات صوتی

اعمال کلی سیستم عصبی که عبارتند از دریافت سیگنالهای حسی ، پردازش اطلاعات و رفتار است توضیح داده شده است . همچنین ساختار نورون ها، تعریف سیناپس و انواع آن ،مراحل انتقال پیام عصبی در سیناپس شیمیایی، عوامل موثر بر انتقال پیام عصبی در سیناپس شیمیایی و خستگی سیناپسی عنوان شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیزیولوژی انسولین ، گلوکاگون و دیابت شیرین(فصل 79 گایتون)به همراه توضیح صوتی

در این پاور پوینت به همراه توضیح صدادار تلاش شده تا نقش فیزیولوژیکی هورمونهای انسولین و گلوکاگون در متابولیسم مواد و کنترل قند خون به صورت کامل توضیح داده شو

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت تربیت و تشریح علمی مسایل جنسی کودکان و نوجوانان در 30 اسلاید

پاور پوینت تربیت و تشریح علمی مسایل جنسی کودکان و نوجوانان در 30 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خود مراقبتی 20 اسلاید

پاورپوینت خود مراقبتی 20 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بلوغ پسران در 20 اسلاید

پاور پوینت بلوغ پسران در 20 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تغذیه سالم برای تندرستی در 100 اسلاید

تغذیه سالم برای تندرستی در 100 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بوتولیسم چیست؟

پاورپوینت بوتولیسم چیست؟

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بروسلوز چیست؟

پاورپوینت بروسلوز چیست؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه های کشوری مدیریت تغذیه در بلایا

پاورپوینت برنامه های کشوری مدیریت تغذیه در بلایا

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی