فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 1

مبحث احتمال

هر آنچه که برای 100 درصد زدن مبحث احتمال ریاضی لازم است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جمع بندی زیست کنکور

جمع بندی مافوق حرفه ای زیست کنکور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست ریاضی

نمونه تست جامع

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل