فایل های دسته بندی ریاضیات - صفحه 1

رسم و شمارش تعداد قطر ها

برنامه گرافیکی و جالب جهت رسم تمام قطرهای یک چند ضلعی منتظم که با پایتون۳ ایجاد شده است

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تئوری توالی عملیات

پاورپوینت آماده تئوری توالی عملیات برای دسته ریاضی در 82 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:

قیمت : 47,420 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت توان - فصل 5

پاورپوینت آماده پاورپوینت توان - فصل 5 برای دسته علوم پایه بخش ریاضیات در 50 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:

قیمت : 40,220 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تربیع دایره و تثلیث زاویه

پاورپوینت آماده تربیع دایره و تثلیث زاویه برای دسته علوم پایه بخش ریاضیات در 98 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:

قیمت : 47,420 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات (قانون احتمال کل) ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت آماده احتمالات (قانون احتمال کل) ریاضی سوم تجربی در 6 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:

قیمت : 18,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت آماده احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی در 6 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:

قیمت : 18,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات تابع احتمال ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت آماده احتمالات تابع احتمال ریاضی سوم تجربی در 8 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:

قیمت : 18,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات شرطی سوم تجربی

پاورپوینت آماده احتمالات شرطی سوم تجربی در 6 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:

قیمت : 18,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمال وراثت فصل 8

پاورپوینت آماده احتمال وراثت فصل 8 در 11 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:

قیمت : 21,580 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی