فایل های دسته بندی ژنتیک - صفحه 1

اپی ژنتیک

اپی ژنتیک و وراثت رونویسی و ترجمه  واحد های ژنتیکی متیلاسیون

قیمت : 21,214 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپی ژنتیک

اپی ژنتیک

قیمت : 49,082 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ژن

پاورپوینت درباره ژن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل