فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

پاورپوینت درباره فرایند تجویز منطقی دارو اصول نسخه نویسی

پاورپوینت درباره فرایند تجویز منطقی دارو اصول نسخه نویسی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مسمومیت های دارویی شایع

پاورپوینت درباره مسمومیت های دارویی شایع

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فارماکولوژی

پاورپوینت درباره فارماکولوژی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره MedicationAdministration دارو درمانی

پاورپوینت درباره MedicationAdministration دارو درمانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره داروها

پاورپوینت درباره داروها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اصول نسخه نويسي

پاورپوینت درباره اصول نسخه نويسي

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره Medication errors in Hospitals خطاهای دارویی در بیمارستان ها

پاورپوینت درباره Medication errors in Hospitals خطاهای دارویی در بیمارستان ها

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک

داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک(OTC DRUGS)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی