فایل های دسته بندی فیلم - صفحه 1

آموزش مقدماتی سینما

فیلمنامه یا سناریو نوشته ای است برای فیلم. داستانی است که انحصارا برای سینما نوشته می شود و جدا از فیلم معنایی ندارد. برخلاف داستان یا نمایشنامه که ارزش مستقل ادبی دارند، فیلمنامه به عنوان یک متن، ارزش مستقلی ندارد و تنها بعد از تبدیل به فیلم است که ارزش های هنری )و نه ادبی( آن مشخص می شود.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانستنیهای فیلم سازی

نویسنده طرح :او کسی است که ایده اصلی فیلم نامه متعلق به اوست. معمولا کسی که طرح فیلم نامه را می دهد ، خودش نیز فیلم نامه را می نویسد ، اما گاهی به دلایلی نوشتن فیلم نامه به شخص دیگري سپرده می شود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل