فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

پاور پوینت تحقیق موردی در باره ادیان و مساجد قطر- دوحه

دوسال زندگی در قطر به من این مجال را داد که به مطالعات موردی بپردازم یکی از موارد وضعیت ادیان ومکان های مذهبی بود در این مطالعه بیشتر مساجد قطر مورد بحث قرارگرفته است

قیمت : 14,380 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع شاخص های سازمان های کار آفرین در قرن بیست و یکم (سازمان های دانایی محور)

دانلود پاورپوینت با موضوع شاخص های سازمان های کار آفرین در قرن بیست و یکم (سازمان های دانایی محور)

قیمت : 30,220 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه هاو مکاتب مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه هاو مکاتب مدیریت

قیمت : 34,540 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کنترل جدای اینورتر متصل به شبکه با اندازه گیری های امپدانس

دانلود ترجمه مقاله کنترل جدای اینورتر متصل به شبکه با اندازه گیری های امپدانس 

قیمت : 33,020 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی

دانلود ترجمه مقاله کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی 

قیمت : 31,660 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات

دانلود ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات

قیمت : 23,020 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS

دانلود ترجمه مقاله کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS

قیمت : 31,660 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کاهش افت ولتاژ در سیستم توزیع هند با استفاده از تجدید ولتاژ پویا

دانلود ترجمه مقاله کاهش افت ولتاژ در سیستم توزیع هند با استفاده از تجدید ولتاژ پویا 

قیمت : 33,020 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر 

قیمت : 34,540 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی