فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان

دانلود فایل پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اصول برنامه ریزی و برنامه ریزی فرهنگی

پاورپوینت آشنایی با اصول برنامه ریزی و برنامه ریزی فرهنگی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

پاورپوینت اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول تخصصی علم تمرين

پاورپوینت اصول تخصصی علم تمرين

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزيابي كاركنان دانشگر

پاورپوینت ارزيابي كاركنان دانشگر

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزيابي عملكرد

پاورپوینت ارزيابي عملكرد

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي

پاورپوینت ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی مدلی ای ار پی

پاورپوینت ارزیابی مدلی ای ار پی

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی