فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

قیمت : 28,062 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

قیمت : 35,082 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

قیمت : 25,902 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

قیمت : 40,932 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اشنایی با بورس اوراق بهادار

پاورپوینت اشنایی با بورس اوراق بهادار

قیمت : 31,302 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

پاور پوینت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

قیمت : 42,102 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع تجارت

دانلود پاورپوینت با موضوع تجارت

قیمت : 61,820 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع عملکرد فرمانداری اردبیل در حوزه اقتصادی

دانلود پاورپوینت با موضوع عملکرد فرمانداری اردبیل در حوزه اقتصادی 

قیمت : 30,220 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

قیمت : 38,466 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی