فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته روابط عمومی word , pdf ( فرم کارآموزی تکمیل شده ) ( آماده تحویل به

دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته روابط عمومی word , pdf ( فرم کارآموزی تکمیل شده ) ( آماده تحویل به استاد )

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تجسم تعاملی داده های بزرگ در زمینه حسابداری بررسی عملکرد فعلی و موانع بالقوه برای پذیرش

دانلود مقاله تجسم تعاملی داده های بزرگ در زمینه حسابداری بررسی عملکرد فعلی و موانع بالقوه برای پذیرش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تأثیر عوامل خارجی و داخلی بر رویه های حسابداری مدیریت: مطالعه پاکستان

دانلود مقاله تأثیر عوامل خارجی و داخلی بر رویه های حسابداری مدیریت: مطالعه پاکستان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحقیق در مورد تأثیر تصمیم گیری جمعیتی دانشجویان بر بهبود محتوای توییت های حساب عمومی

دانلود مقاله تحقیق در مورد تأثیر تصمیم گیری جمعیتی دانشجویان بر بهبود محتوای توییت های حساب عمومی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مسئولیت پذیری در مواقع استثنا: یک مطالعه اکتشافی از شیوه های حساب دهی در مراحل اولیه هم

دانلود مقاله مسئولیت پذیری در مواقع استثنا: یک مطالعه اکتشافی از شیوه های حساب دهی در مراحل اولیه همه گیری COVID-19 در ایتالیا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه

دانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI دانش و استفاده از نرم‌افزار حسابداری

دانلود مقاله ISI دانش و استفاده از نرم‌افزار حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI اهرم و عملکرد شرکت: شواهد جدید در مورد نقش احساسات اقتصادی با استفاده از اطلاعات حس

دانلود مقاله ISI اهرم و عملکرد شرکت: شواهد جدید در مورد نقش احساسات اقتصادی با استفاده از اطلاعات حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها

دانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی