فایل های دسته بندی مهندسی مواد و متالوژی - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله امن کردن شبکه هوشمند

دانلود ترجمه مقاله امن کردن شبکه هوشمند 

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی ریسک آلودگی کویر بر مقره‌های ولتاژ بالای کامپوزیتی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی ریسک آلودگی کویر بر مقره‌های ولتاژ بالای کامپوزیتی 

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله اثرات درايو مبدل AC/DC تكفاز بر روي مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC

دانلود ترجمه مقاله اثرات درايو مبدل AC/DC تكفاز بر روي مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC 

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت بااستفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت بااستفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی 

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله میرا کردن مودهای الکترومکانیکی با استفاده از پایدارسازهای سیستم قدرت

دانلود ترجمه مقاله میرا کردن مودهای الکترومکانیکی با استفاده از پایدارسازهای سیستم قدرت 

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت

دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت 

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی ایستگاه های فتوولتائیک بر اساس مطالعات قابلیت اطمینان با استفاده از زنجی

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی ایستگاه های فتوولتائیک بر اساس مطالعات قابلیت اطمینان با استفاده از زنجیره مارکوف 

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت

دانلود ترجمه مقاله تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت 

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری فروشگاه کتاب با اکسس

پروژه حسابداری فروشگاه کتاب با اکسس

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی