فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت امنیت سیستم‌های نهفته و اینترنت اشیاء

دانلود پاورپوینت امنیت سیستم‌های نهفته و اینترنت اشیاء

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احساس کنترل و نقش آن در بیماری

دانلود فایل پاورپوینت احساس کنترل و نقش آن در بیماری

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت زندگی نامه زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی و 15 اسلاید

پاور پوینت زندگی نامه زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی و 15 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چکیده کتاب :اگر قره قاج نبوداثر :استاد محمد بهمن بیگی در چهار بخش و 42 اسلاید

چکیده کتاب :اگر قره قاج نبوداثر :استاد محمد بهمن بیگی در چهار بخش و 42 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت چگونه مقاله کنفرانسی بنویسیم ؟ در 9 اسلاید

پاور پوینت چگونه مقاله کنفرانسی بنویسیم ؟ در 9 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بسیج منابع چیست؟

پاورپوینت بسیج منابع چیست؟

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برون سپاري

پاورپوینت برون سپاري

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی