فایل های دسته بندی امنیتی - صفحه 1

دستورالعمل مدیریت امنیت اطلاعات

دستورالعمل مدیریت امنیت اطلاعات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ضربه قوچ

ضربه قوچ - 1 ‏عنوان آزمایش : ‏ضربه قوچ (چکش آبی) ‏هدف آزمایش: ‏هدف از انجام این آزمایش، ‏شناسایی ضربه قوچ در لوله ها و شیرآلات صنعتی و رسم نمودا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل