طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی درس ۲ تایی و یکی

دسته بندي : عمومی » طرح درس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏ریاضی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏دوم ‏ابتدایی ‏موضوع ‏درس: ‏درس 2 ‏تایی ‏و ‏یکی
‏تهیه ‏کننده: ‏مدت ‏جلسه: 03 ‏دقیقه ‏نام ‏مدرسه: ‏تعداد ‏دانش ‏آموزان: ‏تاریخ:
‏هدف ‏کلی : ‏آشنایی ‏شاگردان ‏با ‏عدد ‏نویسی
‏اهداف ‏جزئی : ‏انتظار ‏می ‏رود ‏شاگردان ‏بعد ‏از ‏تدریس ‏این ‏درس ‏بدانند ‏که:
1-‏برای ‏نوشتن ‏اعداد ‏دو ‏رقمی ‏در ‏جدول ‏ارزش ‏مکانی ‏ابتدا ‏ده ‏تایی ‏و ‏سپس ‏یکی ‏را ‏در ‏جدول ‏می ‏نویسند.
‏یک ‏عدد ‏به ‏دو ‏صورت ‏رقم ‏و ‏حرف ‏نوشته ‏می ‏شود.
‏تعداد ‏عدد ‏های ‏یک ‏عدد ‏تعداد ‏رقم ‏های ‏آن ‏عدد ‏را ‏تشکیل ‏می ‏دهند.
‏به ‏اعدادی ‏که ‏تنها ‏از ‏یک ‏عدد ‏تشکیل ‏شده ‏باشد ‏یک ‏عدد « ‏یک ‏رقمی» ‏می ‏گویند.
‏به ‏اعدادی ‏که ‏از ‏کنار ‏هم ‏قرار ‏گرفتن ‏دو ‏عدد ‏تشکیل ‏شده ‏باشد ‏یک ‏عدد «‏دو ‏رقمی » ‏می ‏گویند.
‏با ‏دو ‏عدد ‏یک ‏رقمی ‏غیر ‏از ‏صفر ‏می ‏توان ‏دو ‏عدد ‏دو ‏رقمی ‏نوشت.
‏با ‏جا ‏به ‏جا ‏کردن ‏جای ‏رقم ‏های ‏یک ‏عدد ‏دو ‏رقمی ‏غیر ‏از ‏صفر ‏می ‏توان ‏یک ‏عدد ‏دو ‏رقم ‏دیگر ‏نوشت.
‏اهداف
8- ‏با ‏یک ‏عدد ‏یک ‏رقمی ‏می ‏توان ‏یک ‏عدد ‏دو ‏رقمی ‏نوشت ‏که ‏رقم ‏هایش ‏مثل ‏هم ‏باشند .‏اهداف ‏رفتاری : ‏انتظار ‏می ‏رود ‏شاگردان ‏بعد ‏از ‏پایان ‏این ‏درس ‏بتوانند:
1-‏یک ‏عدد ‏دو ‏رقمی ‏را ‏به ‏طور ‏صحیح ‏در ‏جدول ‏ارزش ‏مکانی ‏قرار ‏دهند.
‏یک ‏عدد ‏را ‏به ‏دو ‏صورت ‏رقمی ‏و ‏حروف ‏بنویسید.
‏اعداد ‏یک ‏رقمی ‏را ‏شناسایی ‏کنید.
‏اعداد ‏دو ‏ر‏قمی ‏را ‏شناسایی ‏کنید.
‏با ‏دو ‏عدد ‏یک ‏رقمی ‏اعداد ‏دو ‏رقمی ‏بنویسید.
‏با ‏یک ‏عدد ‏یک ‏رقمی ‏یک ‏عدد ‏دو ‏رقمی ‏بنویسید.
‏دانش ‏آموزان ‏با ‏اعداد ‏یک ‏تا 011 ‏آشنا ‏هستند.
‏دانش ‏آموزان ‏مفهوم ‏دسته ‏بندی ‏را ‏می ‏دانند.
‏رفتار ‏ورودی
‏از ‏دانش ‏آموزان ‏می ‏خواهیم ‏اعداد ‏بین 01 ‏تا 59 ‏را ‏بخوانند.
‏از ‏دانش ‏آموزان ‏می ‏خواهیم ‏اشکال ‏مثل ‏هم ‏را ‏دسته ‏بندی ‏کنند.
‏ارزشیابی ‏تشخیصی
‏کتاب ‏ریاضی ‏دوم ‏ابتدایی – ‏ماژیک – ‏تصاویر ‏آموزشی – ‏مهره ‏های ‏رنگی – ‏تابلو
‏رسانه ‏های ‏آموزشی
‏تلفیقی ‏از ‏روش ‏های ‏پرسش ‏و ‏پاسخ – ‏مشارکتی – ‏بحث ‏گروهی
‏روش ‏های ‏یاددهی - ‏یادگیری
‏به ‏صورت ‏گروه ‏بندی ‏تصادفی
‏مدل ‏چینش ‏کلاس
‏زمان
‏فعالیت ‏های ‏دانش ‏آموزان
‏عنوان
‏فعالیت ‏های ‏معلم
‏زمان 5 ‏دقیقه
‏با ‏نام ‏خدا ‏بعد ‏احوالپرسی ‏و ‏حضور ‏و ‏غیاب ‏از ‏دانش ‏آموزان ‏و ‏پرسیدن ‏دلیل ‏غیبت ‏دانش ‏آموزان ‏و ‏پرسش ‏از ‏درس ‏قبل ‏و ‏نیز ‏گروهبندی، ‏درس ‏را ‏شروع ‏می ‏کنیم. ‏برای ‏ایجاد ‏انگیزه ‏چند ‏مهره ‏رنگی ‏در ‏اختیار ‏دانش ‏آموزان ‏قرار ‏می ‏دهیم.
‏فعالیت ‏های ‏مقدماتی
‏ارزشیابی ‏رفتار ‏ورودی ‏و ‏ایجاد ‏انگیزه
‏معلم : ‏در ‏اختیار ‏هر ‏گروه ‏تعدادی ‏مهره ‏قرار ‏می ‏دهم )‏تعداد 23 ‏مهره( ‏از ‏شما ‏می ‏خواهم ‏بعد ‏از ‏دریافت ‏مهره ‏ها ‏دسته ‏های ‏ده ‏تایی ‏، ‏ده ‏تایی ‏درست ‏کنید .
23‏دقیقه
‏شاگردان : ‏دستور ‏کار ‏را ‏اجرا ‏می ‏کنند .
‏معلم : ‏چند ‏دسته ‏ده ‏تایی ‏و ‏چند ‏یکی ‏بدست ‏آمد ‏؟ ‏شاگردان : ‏دو ‏دسته ‏ده ‏تایی ‏و ‏سه ‏یکی
‏معلم : ‏حالا ‏جدول ‏ارزش ‏مکانی ‏را ‏رسم ‏کنید ‏تا ‏به ‏کمک ‏هم ‏این ‏عدد ‏را ‏در ‏جدول ‏بنویسید .
‏شاگردان : ‏دستور ‏کار ‏را ‏اجرا ‏می ‏کنند .
‏معلم : ‏چند ‏ده ‏تایی ‏دارید ‏؟ ‏شاگردان : 2 ‏ده ‏تایی
‏معلم : ‏در ‏جدول ‏زیر ‏ده ‏تایی ‏ها ‏بنویسید :
‏ارائه ‏درس
‏شاگردان : ‏دستور ‏کار ‏را ‏اجرا ‏می ‏کنند .
‏معلم : ‏چند ‏یکی ‏دارید ‏؟ ‏شاگردان : 3 ‏یکی
‏معلم : ‏در ‏جدول ‏زیر ‏یکی ‏ها ‏بنویسید :
‏شاگردان : ‏دستور ‏کار ‏را ‏اجرا ‏می ‏کنند .
‏معلم : ‏ب‏ا ‏همدیگر ‏مشورت ‏کنید ‏و ‏بگویید ‏برای ‏نوشتن ‏یک ‏عدد ‏در ‏جدول ‏ارزش ‏مکانی ‏چگونه ‏باید ‏نوشت .
‏شاگردان : ‏بعد ‏از ‏مشورت ‏ابتدا ‏عدد ‏مربوط ‏به ‏ده ‏تایی ‏و ‏بعد ‏عدد ‏مربوط ‏به ‏یکی ‏را ‏می ‏نویسیم .
‏معلم : ‏بچه ‏ها ‏من ‏یک ‏عدد ‏بر ‏روی ‏تخته ‏سیاه ‏می ‏نویسم ‏شما ‏آن ‏را ‏بخوانید )‏عدد 3 ‏را ‏می ‏ن‏ویسد.(

 
دسته بندی: عمومی » طرح درس

تعداد مشاهده: 168 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:21 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل