لیست فایل ها - صفحه 2

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایران و تجارت جهانی

ایران و تجارت جهانی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آماروکاربردآن درمدیریت1،فصل متغییرهای تصادفی وتوزیع های احتمال،وفصل چندتوزیع احتمال گسسته

پاورپوینت درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ،فص چهارم متغییرهای تصادفی و توزیع های احتمال،فصل پنجم :چند توزیع احتمال گسسته

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهداف علم ارگونومی چیست؟

اهداف علم ارگونومی چیست؟

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آسيب جوانان

پاورپوینت درباره آسيب جوانان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرقرارگيری فضای حاوی نمک بريافته های بالينی وپيک فلومتری کودکان آسم خفیف ومتوسط

پاورپوینت درباره بررسی اثر قرارگيری در فضای حاوی نمک بر يافته های بالينی وپيک فلومتری کودکان مبتلا به آسم خفیف ومتوسط

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع سيستم هاي برنامهريزي چیست؟

انواع سيستم هاي برنامهريزي چیست؟

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی