فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي سيستم خريد و انبارداري

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي سيستم خريد و انبارداري

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی - ‏2-1مقدمه ‏........................................................................

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی - ‏عملکرد‏ ‏مال‏ی ‏فهرست مطالب ‏تشريح‏ ‏مفهوم‏ ‏عملكرد ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏عملکرد‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏سازمان‏ی ‏رو‏ی‏کر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری - ‏تاب آوری ‏در ‏این بخش از فصل دوم‏ به بررسی تاب آوری، تعاریف تاب آوری و ‏مدل‌ها‏ی آن از دیدگاههای م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار

پیشینه و مبانی نظری گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار - ‏مبانی نظری پژوهش ‏فهرست مطالب: ‏گردشگر‏ی ‏ ‏2-2-1-1:‏ ‏انواع‏ ‏گرد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری کتاب الکترونیک

پیشینه ومبانی نظری کتاب الکترونیک - 113 ‏فهرست مطالب: ‏کتاب‏ ‏الکترونیک‏ ‏چیست؟ ‏تاریخچه‏ ‏کتاب‏ ‏الکترونیکی ‏نظام‏ ‏کتاب‏ ‏الکترونیک ‏طبقه‏ ‏بن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری پژوهش صنعت بیمه

پیشینه ومبانی نظری پژوهش صنعت بیمه - ‏صنعت بیمه ‏تعريف کلی بيمه‏ ‏بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی