فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

ورزش رزمی ووشو

ورزش رزمی ووشو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش اس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیعلوم سوم دبستان گرما و مواد

عنوان درس پژوهیعلوم سوم دبستان گرما و مواد - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آموز...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن

عنوان درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره ک...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی