فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

منابع آب

آبشناسی دارای دوشاخه است: آبهای سطحی Surface Water (Hydrology) آبهای زیرزمینی Groundwater (Hydrogeology)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آتش نشان

پاورپوینت آتش نشان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ورزش رزمی ووشو

ورزش رزمی ووشو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش اس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیعلوم سوم دبستان گرما و مواد

عنوان درس پژوهیعلوم سوم دبستان گرما و مواد - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آموز...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی