فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

تحقیق در مورد سد

تحقیق در مورد سد - ‏2 ‏پيشگفتار ‏سده هاي خاكي وپاره سنگي نسبت به ساي‏ر‏انواع سدها انواع سدها‏(سدهاي بتني‏) در برابرزلزله بيشتر مستعد تخريب مي با...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد پیاده کردن نقشه

تحقیق در مورد پیاده کردن نقشه - ‏1 ‏0 ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏موضوع تحقيق : ‏طرح پايان كارآموزي ‏محل كارآموزي : ‏شركت پايه بتون بينالود ‏زيرنظرا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد پارسه

تحقیق در مورد پارسه - ‏پارسَه ( تخت جمش‏ی‏د‏ ) Persepolis ‏هخامنش‏ی‏ان‏ همچون ن‏ی‏اکان‏ خود عادت به كوچ كردن داشتند ، و معمولاً همه سال را در ‏ی‏...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص

تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص - ‏2‏ ‏مقدمه: ‏در قرون اخير ك‏ه‏ رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد در مورد آجر

تحقیق در مورد در مورد آجر - 2 ‏آجر ‏مقدمه : ‏آجر سنگي است ساختگي (مصنوعي) كه نوع رسي آن از پختن خشت (گل شكل داده شده) و نوع ماسه آهكي آن از عمل آ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد بتن خودمتراکم

تحقیق در مورد بتن خودمتراکم - ‏1 ‏مقدم‏ه:‏{1} ‏ سالهاي زيادي است که از بتن بعنوان يک ماد‏ه ‏ساختماني مهم و با تحمل فشارهاي بالا جهت ساخت و ساز ان...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد بتن متراکم 18 ص

تحقیق در مورد بتن متراکم 18 ص - ‏1 ‏بتن خود تراكم ‏چكيده ‏تراكم كامل بتن و جايگري مناسب آن در قالب از مهمترين نكات در اجراي صحيح سازه هاي بتني...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ایزوگام

تحقیق در مورد ایزوگام - ‏2 ‏ایزوگام ‏یکی از مشکلات اساسی که در اکثر سازه ها به چشم می خورد مشکل نم و رطوبت‏ ‏ می باشد که ‏در بعضی مواقع خسارات ج...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انواع برج های خنک کننده

تحقیق در مورد انواع برج های خنک کننده - ‏2 ‏انواع برج ها‏ی‏ خنک کننده Natural draft – Bottle Type – Counter Flow – Cro‏ ‏ ‏از‏ پكينگ ها به عنوان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی