فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 2

طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی درس کرم ابریشم

طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی درس کرم ابریشم - ‏عنوان ‏درس: ‏پایه: ‏دوم ‏موضوع ‏درس:‏کرم ‏ابریشم ‏درس: ‏علوم ‏تجربی ‏تاریخ ‏اجرا: ‏آشنایی ‏با...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی دوم ابتدایی

طرح درس تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی دوم ابتدایی - ‏ریاضی ‏پایه ‏دوم ‏ابتدایی – ‏صفحه 301 ‏تا 301 ‏کتاب – ‏تفریق ‏در ‏جدول ‏ارزش ‏مکانی ‏طر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی ریاضی دوم ابتدایی درس آمار و نمودار

طراحی آموزشی ریاضی دوم ابتدایی درس آمار و نمودار - ‏فرم ‏ج : ‏چارچوب ‏تهیه ‏طرح ‏آموزشی ‏مشخصات : ‏نام ‏مدرسه = ‏پایه ‏تحصیلی = ‏دوم ‏ابتدایی ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس مهربان تر از مادر

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس مهربان تر از مادر - مشخصات نام نام خانوادگی: نام درس:مهربان پایه تحصیلی: هدیه آسمانی دوم کلی تر از ماد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس خاطره ماه

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس خاطره ماه - به نام به خدا بهسشبدمظدروئظدماده درسی : هدیه های آسمانی درس: خاطره ماه پایه : دوم ابتدایی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی

طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی - اهداف رفتاری: (هر کشور پرچم فرآیند تدریس از فراگیر مخصوص به انتظار می رود که بتواند : خود دارد. 1(رنگ های پ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یاد آوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی صفحه ۳۹ و۴۰

طرح درس یاد آوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی صفحه ۳۹ و۴۰ - درس ریاضی پایه دوم موضوع: یاد آوری اشکال هندسی ص.93-تا04 طراح: آشنایی با خصوصی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره کافرون

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره کافرون - نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی موضوع درس: سوره کافرون تهیه کننده: مدت جلسه: 54 د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس من رشد می کنم علوم دوم ابتدایی

طرح درس من رشد می کنم علوم دوم ابتدایی - پایه دوم ابتدایی- صفحهی 67و66و67 -من رشد میکنم طراح: هدف کلی آشنایی دانشآموزان با رشد و تغییرات بدن...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی