فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس هوای سالم، آب سالم علوم دوم ابتدایی

طرح درس هوای سالم, آب سالم علوم دوم ابتدایی - ‏مشخصات ‏کلی ‏موضوع ‏درس: ‏درس ‏هوای ‏سالم ‏آب ‏سالم ‏زمان ‏تدریس: 54 ‏دقیقه ‏نام ‏مدرسه: ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس قلمه زدن علوم دوم ابتدایی

طرح درس قلمه زدن علوم دوم ابتدایی - ‏علوم ‏دوم ‏ابتدایی ‏صفحه96 )‏قلمه ‏زدن( ‏طراح: ‏هدف ‏کلی ‏آ‏ش‏نا ‏شدن ‏دانش ‏آموزان ‏با ‏نحوه ‏کاشت ‏گیاها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی درس ۲ تایی و یکی

طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی درس ۲ تایی و یکی - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏ریاضی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏دوم ‏ابتدایی ‏موضوع ‏درس: ‏درس 2 ‏تایی ‏و ‏یکی ‏ته...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس باد های شدید علوم دوم ابتدایی

طرح درس باد های شدید علوم دوم ابتدایی - ‏علوم ‏پایه ‏دوم ‏ابتدایی – ‏صفحه ‏کتاب – ‏باد ‏های ‏شدید ‏را ‏طوفان ‏می ‏گویند ‏طراح : ‏آشنایی ‏دانش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه ریاضی پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه ریاضی پایه دوم ابتدایی - ‏طرح ‏درس ‏سالانه ‏نام ‏درس : ‏ریاضی ‏پایه : ‏دوم ‏سال ‏تحصیلی : ‏مهارت ‏هدف ‏عنوان ‏فعالیت ‏صفحات ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس راز خوشبختی

طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس راز خوشبختی - ‏طرح ‏درس ‏روزانه : ‏هدیه ‏ها ‏دبستان : ‏منطقه: ‏کتاب : ‏هدیه ‏ها... ‏موضوع ‏درس: ‏صفحات...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره فلق

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره فلق - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏قرآن ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏دوم ‏ابتدایی ‏موضوع ‏درس: ‏سوره ‏فلق / ‏تنوین ‏ها ‏تهیه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره توحید

طرح درس روزانه قرآن دوم ابتدایی درس سوره توحید - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏قرآن ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏دوم ‏ابتدایی ‏موضوع ‏درس: ‏سوره ‏توحید / ‏ـه ‏و ‏ـه ‏ی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس مسجد محله ما

طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس مسجد محله ما - ‏به ‏نام ‏خدا ‏موضوع ‏درس : ‏فارسی ‏درس : ‏مسجد ‏محله ‏ما ‏زمان ‏پیش ‏بینی ‏شده: 54 ‏نحوه ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی