فایل های دسته بندی متوسطه - صفحه 1

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پایه دهم به صورت درس به درس (با فرمتWord) که 8 سری در 30 صفحه از درس1تا درس 10 با فرمت های وورد میباشد.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات هندسه 2 پایه یازدهم مخصوص امتحانات پایانی دی ماه(با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات هندسه 2 پایه یازدهم مخصوص امتحانات پایانی دی ماه پنج سری با فرمتWordهمراه با پاسخنامه و راهنمای تصحیح آماده شده است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات هندسه 2 پایه یازدهم مخصوص امتحانات پایانی خرداد ماه(با فرمتWord)

دانلود نمونه سوالات هندسه 2 پایه یازدهم مخصوص امتحانات پایانی خرداد ماه چهار سری با فرمتWordهمراه با پاسخنامه و راهنمای تصحیح با کیفیت عالی آماده شده است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس نهم دین وزندگی(1)، پایۀ دهم،رشته ادبیات وعلوم انسانی با پاسخ

نمونه سوالات درس نهم دین وزندگی(1)، پایۀ دهم،رشته ادبیات وعلوم انسانی با پاسخ

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ خودارزیابی فصل اول مبانی علوم وفنون ادبی(1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

پاسخ خودارزیابی فصل اول مبانی علوم وفنون ادبی(1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول مبانی علوم وفنون ادبی (پایۀ دهم)(دورۀ دوم متوسطه) رشتۀ انسانی و علوم ومعارف اسلامی

پاورپوینت درس اول مبانی علوم وفنون ادبی (پایۀ دهم)(دورۀ دوم متوسطه) رشتۀ انسانی و علوم ومعارف اسلامی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس جغرافیا درس هشتم جغرافیا(تقسیمات کشوری ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

نمونه سوالات درس جغرافیا درس هشتم جغرافیا (تقسیمات کشوری ایران)( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس هفتم جغرافیا ویژگی های جمعیت ایران( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

نمونه سوالات درس هفتم جغرافیا ویژگی های جمعیت ایران ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس هشتم دین وزندگی(فرجام کار)( پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها) با پاسخ

سوالات درس هشتم دین وزندگی(فرجام کار)( پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها) با پاسخ

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی