فایل های دسته بندی دانش آموزی(درسی) - صفحه 1

پاورپوینت در مورد: فارسی نهم راز موفقیت

پاورپوینت در مورد: فارسی نهم راز موفقیت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:حرکت شناسی (فصل4) پایه نهم

پاورپوینت در مورد:حرکت شناسی (فصل4) پایه نهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در موردعبارت های جبری (پایه نهم)

پاورپوینت در موردعبارت های جبری (پایه نهم)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:فصل1 ریاضی نهم

پاورپوینت در مورد:فصل1 ریاضی نهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم

پاورپوینت در مورد:آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گام به گام نهم عربی

گام به گام عربی نهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی

پاورپوینت یاضی ششم ابتدایی تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی - تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی جلسه هفتم در تقسیم یک عدد اعشاری بر یک عدد طبیعی به این روش عم...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفریق کسرها

پاورپوینت یاضی ششم ابتدایی جمع و تفریق کسرها - جمع و تفریق کسرها جلسه سوم انجام عملیات جمع و تفریق کسرها از روی محور قابل انجام دادن است. اگر ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مقایسه و ساده کردن کسر

پاورپوینت یاضی ششم ابتدایی مقایسه و ساده کردن کسر - مقایسه و ساده کردن کسر جلسه دوم مقایسه و ساده کردن کسرها یادآوری: برای مقایسه کردن کسرها ت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی