فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

پاورپوینت درباره كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدل های رياضی

پاورپوینت درباره مدل های رياضی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدیریت کلاس درس

پاورپوینت درباره مدیریت کلاس درس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره سیاستهای جمعیتی و مهاجرت

پاورپوینت درباره سیاستهای جمعیتی و مهاجرت

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مديريت شهري در جهان

پاورپوینت درباره مديريت شهري در جهان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره كارگاه چگونه از قابلیت های آموزش مجازی در تدریس خود استفاده کنیم؟

پاورپوینت درباره كارگاه چگونه از قابلیت های آموزش مجازی در تدریس خود استفاده کنیم؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی