فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 2

پاورپوینت فروش آنلاین چیست؟

پاورپوینت فروش آنلاین چیست؟

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بوجود آوردن امکانات کارآفرینی

پاورپوینت بوجود آوردن امکانات کارآفرینی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار به چه مفهومی میباشد؟

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار به چه مفهومی میباشد؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاريابي و قانون هدفمندي يارانه ها

پاورپوینت بازاريابي و قانون هدفمندي يارانه ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی و فروش درشرایط رکود و بحران

پاورپوینت بازاریابی و فروش درشرایط رکود و بحران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی و فروش بیمه

پاورپوینت بازاریابی و فروش بیمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی محصولات پزشکی

پاورپوینت بازاریابی محصولات پزشکی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی