فایل های دسته بندی گزارش تخصصی - صفحه 8

گزارش تخصصی : روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم

گزارش تخصصی : روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی : حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : حل مشکلات رفتاری دانش اموزان در سرویس مدرسه

گزارش تخصصی : حل مشکلات رفتاری دانش اموزان در سرویس مدرسه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی : جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی مدیر مدرسه : روش های برقراری تعامل مناسب با همکاران در مدرسه

گزارش تخصصی مدیر مدرسه : روش های برقراری تعامل مناسب با همکاران در مدرسه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی با موضوع : بررسی روش های بهبود بخشید به مدیریت مدرسه

گزارش تخصصی با موضوع : بررسی روش های بهبود بخشید به مدیریت مدرسه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا راه های افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا راه های افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی