فایل های دسته بندی گزارش تخصصی - صفحه 3

گزارش تخصصی : درمان اختلال یادگیری املا در یکی از دانش آموزان

گزارش تخصصی : درمان اختلال یادگیری املا در یکی از دانش آموزان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه با روش های مناسب

گزارش تخصصی : بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : کاهش مشکل بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : کاهش مشکل بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : آشنا سازی دانش آموزان با آسیب های فضای مجازی

گزارش تخصصی : آشنا سازی دانش آموزان با آسیب های فضای مجازی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی