فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 1

پاورپوینت بهداشت محیط

پاورپوینت بهداشت محیط

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت و ايمني

پاورپوینت بهداشت و ايمني

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت دهان و دندان

پاورپوینت بهداشت دهان و دندان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت فردی

پاورپوینت بهداشت فردی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت آب

پاورپوینت بهداشت آب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت فردی و پوست

پاورپوینت بهداشت فردی وپوست

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ناهنجاری های وضعیت بدن

دانلود پاورپوینت ناهنجاری های وضعیت بدن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استانداردهاى سازمان ايمنى و بهداشت شغلى (OSHA)

امروزه تایید شده که عوامل دیگری غیر از خطاهای انسانی هم در بروز رخداد موثرند و همین امر منجر به پی گیری قانون OSHActگردید که می کوشد شمار و شدت حوادث کاهش یافته و به استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب توصه می نماید.در ادامه ضمن این که به این روش ها و تجهیزات اشاره می شود,یادآوری می نماید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفکیک زباله از مبدا

طرح مدیریت پسماند

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی