فایل های دسته بندی طب سنتی - صفحه 1

پاورپوینت درباره آشنایی بیشتر با گیاهان دارویی

پاورپوینت درباره آشنایی بیشتر با گیاهان دارویی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني طب سنتی

مباني طب سنتی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

در مان بیماری ها با سیاه دانه

در مان بیماری ها با سیاه دانه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی و بررسی خواص گیاه دارویی بابونه

معرفی و بررسی خواص گیاه دارویی بابونه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داروهای گیاهی نجات بخش یا کشنده

داروهای گیاهی نجات بخش یا کشنده

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش

بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیاه خاک شیر

گیاهی علفی به بلندی حدود 80 سانتی متر قسمت پائین دارای پوششی از کرک و بالای گیاه بدون کرک و در بعضی موارد تمام گیاه بدون کرک است برگها دارای بریدگیهای عمیق 3-2 بار تقسیم شده است. گلهای آن زرد رنگ است. میوه خورجین درازی می باشد به طول 35-15 میلی متر و...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیاهان دارویی همدان

تنوع گياهی و پراكنش گياهان دارویی استان همدان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیاهان دارویی

آشنایی با انواع گیاهان دارویی و خواص آن ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی