فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت درباره داروهای موثر در درمان فشار خون

پاورپوینت درباره داروهای موثر در درمان فشار خون

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ساختمان چشم انسان

پاورپوینت ساختمان چشم انسان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغني سازي اختیاری مواد خوراکي و آشاميدني

دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغني سازي اختیاری مواد خوراکي و آشاميدني

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی

کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیابت

دیابت وانواع آن وراه های تشخیص دیابت

قیمت : 6,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپیدمیولوژی دیابت

اپیدمیولوژی دیابت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری دیابت

بیماری دیابت ومهمترین عوامل خطرساز

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه پیشگیری وکنترل بیماری دیابت و فشارخون بالا

برنامه پیشگیری وکنترل بیماری دیابت و فشارخون بالا

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی