فایل های دسته بندی روانشناسی-علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت بازی درمانی ( 31 اسلاید )

اهداف استفاده از سفرخیالی قادر ساختن کودک برای گفتن داستان او کمک به کودک برای تجربه مجدد وقایع شاد و موفقیت آمیز کمک به کودک برای کسب تسلط ومهارت بر روی وقایع و موضوعات گذشته

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اضطراب

اضطراب عبارت از ترس فرد از نتایج مجهول مربوط به آینده که گاهی تفکر و اعمال گوناگون را به تعویق می اندازد و یا از دیدگاهی دیگر می توان گفت که اضطراب شامل احساس عدم اطمینان درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

پروپوزال بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی¬های مصرف کننده، ساختار شرکت و طراحی وب سایت بر قصد خرید آنلاین

پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی های مصرف کننده، ساختار شرکت و طراحی وب سایت بر قصد خرید آنلاین

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پروپوزال بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر نظریه برنشتاین و راه حل محور در تغییر سطح

پروپوزال مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر نظریه برنشتاین و راه حل محور در تغییر سطح

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی