فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایران و تجارت جهانی

ایران و تجارت جهانی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آماروکاربردآن درمدیریت1،فصل متغییرهای تصادفی وتوزیع های احتمال،وفصل چندتوزیع احتمال گسسته

پاورپوینت درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ،فص چهارم متغییرهای تصادفی و توزیع های احتمال،فصل پنجم :چند توزیع احتمال گسسته

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهداف علم ارگونومی چیست؟

اهداف علم ارگونومی چیست؟

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع سيستم هاي برنامهريزي چیست؟

انواع سيستم هاي برنامهريزي چیست؟

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انگیزه در محیط کار

انگیزه در محیط کار

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انگيزش در مديريت و سازمان

انگيزش در مديريت و سازمان

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انگيزش در مديريت و کارکنان سازمان

انگيزش در مديريت و کارکنان سازمان

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی