فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

تحقیق آماده بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي - 95 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي - 95 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي - 95 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده صادرات غير نفتي ج.ا.ايران به كشور چين - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده صادرات غير نفتي ج.ا.ايران به كشور چين - 10 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده صادرات غير نفتي ج.ا.ايران به كشور چين - 10 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبيات نظری توسعه صادرات - 33 برگ وورد قابل ویرایش

ادبيات نظری توسعه صادرات - 33 برگ وورد قابل ویرایش - ادبيات نظری توسعه صادرات - 33 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده نيروي انساني، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نيروي انساني، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده نيروي انساني، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اماده نتايج خصوصي سازي بانک ها و دیدگاه های مردمی در مورد آن- 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده نتايج خصوصي سازي بانک ها و دیدگاه های مردمی در مورد آن- 12 صفحه وورد قابل ویرایش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده فرایند خصوصی سازی بانک ها - 17 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده فرایند خصوصی سازی بانک ها - 17 صفحه وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده فرایند خصوصی سازی بانک ها - 17 صفحه وورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده تمایزهای بانک¬ها، موسسات مالی اعتباری و مراکز قرض الحسنه از منظر حقوق تجارت و حقوق بان

تحقیق آماده تمایزهای بانکها، موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه از منظر حقوق تجارت و حقوق بانکی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه

تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه - تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران - 15 صفحه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی