فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

دانلود پاورپوینت ارزش زماني پول

دانلود پاورپوینت ارزش زماني پول

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

دانلود پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای

دانلود پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رشد و توسعه اقتصادی

پاورپوینت رشد و توسعه اقتصادی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات

پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم مناقصه

پاورپوینت مفهوم مناقصه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نقش چارچوب نظری در صورت های مالی

دانلود پاورپوینت نقش چارچوب نظری در صورت های مالی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی