فایل های دسته بندی هوافضا - صفحه 1

مشکل ناسا

جهت رفع این مشکل -تحقيقات بيش‌از يك دهه طول‌كشيد، 12ميليون دلار صرف شد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

از بینهایت بزرگ تا بینهایت کوچک

با توجه به اینکه سرعت سیر نور: 300.000 کیلومتر در ثانیه است. یک سال نوری عبارت از: 10.000.000.000.000.000 متر است اگر جهان را کروی در نظر گیریم قطر آن: عدد 15 با 25 صفر در مقابل آن بر حسب متر است. 150000000000000000000000000...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

TT&C

TT&C چیست ؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دگرگونیهای آب و هوایی و سازو کارهای حاکم برآنها

انواع دگرگونی و تحول آب و هوا-فرآیندهای حاکم بر دگرگونیها

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پرش کیهانی

پاورپوینت در مورد پرش کیهانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل