فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 صفحه وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 صفحه وورد قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده سنگ تراشي - 30 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سنگ تراشي - 30 صفحه وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده سنگ تراشي - 30 صفحه وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي

نقش سازنده زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي - نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیحی اكتشاف سنگ آهن پلاسر

طرح توجیحی اكتشاف سنگ آهن پلاسر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل