فایل های دسته بندی مکانیک و تاسیسات - صفحه 1

دانلود پاورپوینت معادلات پرواز

دانلود پاورپوینت معادلات پرواز

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نیرو دینامیک حرکت

دانلود پاورپوینت نیرو دینامیک حرکت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

دانلود پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز

دانلود پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمها

دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمها

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مکانیک در مورد آبگرمکن های خورشیدی

پروپوزال رشته مکانیک در مورد آبگرمکن های خورشیدی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته مکانیک

نمونه پروپوزال رشته مکانیک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بردار پشتیبان SVM

دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بردار پشتیبان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی با دینامیک پرواز

دانلود پاورپوینت آشنایی با دینامیک پرواز

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی