فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت درباره اعتیاد چیست؟

پاورپوینت درباره اعتیاد چیست؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت درباره افت تحصيلي در دانش‌آموزان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایران و تجارت جهانی

ایران و تجارت جهانی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آماروکاربردآن درمدیریت1،فصل متغییرهای تصادفی وتوزیع های احتمال،وفصل چندتوزیع احتمال گسسته

پاورپوینت درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ،فص چهارم متغییرهای تصادفی و توزیع های احتمال،فصل پنجم :چند توزیع احتمال گسسته

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهداف علم ارگونومی چیست؟

اهداف علم ارگونومی چیست؟

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آسيب جوانان

پاورپوینت درباره آسيب جوانان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی