فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرقرارگيری فضای حاوی نمک بريافته های بالينی وپيک فلومتری کودکان آسم خفیف ومتوسط

پاورپوینت درباره بررسی اثر قرارگيری در فضای حاوی نمک بر يافته های بالينی وپيک فلومتری کودکان مبتلا به آسم خفیف ومتوسط

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

پاورپوینت درباره كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدل های رياضی

پاورپوینت درباره مدل های رياضی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مفهوم پيشگيري از بيماري و سطوح مختلف آن

پاورپوینت درباره مفهوم پيشگيري از بيماري و سطوح مختلف آن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدیریت کلاس درس

پاورپوینت درباره مدیریت کلاس درس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اصول سبعه اصلاح حال معده

پاورپوینت درباره اصول سبعه اصلاح حال معده

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره رشد و تغذیه کودکان

پاورپوینت درباره رشد و تغذیه کودکان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی