پروپوزال تعیین رابطه ارزش ویژه نام تجاری با رفتار مصرف کنندگان در صنعت تایر

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
• پیشینه داخلی:
1- حسینی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسي تأثير ارزش ويژة نام و نشان تجاري بر پاسخ مصرف كننده (مطالعة موردي: نام و نشان تجاري ايرانول ) به این نتیجه رسیدند که بين سه بعد وفاداري، كيفيت و آگاهي و تمايل به قبول گسترش دامنه نام و نشان، تجاري رابطه معنادار مثبت وجود دارد. اين رابطه در وفاداري بسيار شديد است. اما نمي توان گفت بين وابسته¬هاي نام و نشان تجاري و تمايل به گسترش نام و نشان تجاري رابطه معناداري وجود دارد.
2- انارکی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر واکنشهای مصرف کننده در مراکز خرید موبایل و کامپیوتر در شهر کرج به بررسی مدل ارائه شده در پروپزال پرداخته و نقش ابعاد ویژه برند برعکس العمل مشتریان را تایید نمودند.
3- باورصاد و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر تداوم و ترويج ارتباط مشتريان در صنعت بانكداري دریافتند که تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بانکی تحت تاثیر مستقیم فروش ویژه نام و نشان تجاری می باشد.
• پیشینه خارجی:
1- بویل و مارتینز (Buil & Martinez) در سال 2013 در تحقیقی تحت تاثیر ارزش ویژه برند در پاسخ مصرف کننده به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از نام تجاری با تداعی¬ نام تجاری وکیفیت ادراک شده رابطه معناداری دارد و نیز کیفیت ادراک شده و تداعی¬ نام تجاری با وفاداری به نام تجاری رابطه دارد.همچنین وفاداری به نام تجاری ،کیفیت ادراک شده و تداعی¬ نام تجاری با ارزش ویژه جامع نام تجاری رابطه داشته وارزش ویژه نام تجاری با تمایل مشتری به پرداخت بهای اضافه ، توسعه و بسط ،ترجیح نام تجاری ارزش وبا قصد خرید مشتری رابطه دارد. همچنین ترجیح نام تجاری با قصد خرید مشتری رابطه دارد.
2- بویل و همکاران (2013) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر ارزش ویژه نام تجاری بر عکس العمل مصرف کنندگان به بررسی تاثیر ابعاد ویژه برند بر ارزش ویژه نام تجاری پرداخته و همچنین نقش ارزش ویژه نام تجاری بر عکس العمل مشتریان پرداخته اند. نکته قابل توجه اینکه در این تحقیق تاثیر کیفیت درک شده بر وفاداری به نام تجاری تایید نشده است.
3- بیک و کینگ (2009) در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که اعتبار برند تأثیر قوی بر روی قصد خرید از طریق افزایش کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات و با افزایش ریسک ادراک شده در سراسر مقوله های خدماتی دارد.
4- بومگارث (2009) با استفاده از چارچوب فرهنگ سازمانی شاین به توضیح ساختار داخلی گرایش نام تجاری می پردازد. از دیدگاه رفتاری، ویژگی های گرایش نام تجاری عبارتند از اهمیت اهرم داخلی ارزش ویژه برند (رسالت، چشم انداز و ارزش ها) ایده زندگی نام تجاری پیوندی قوی با مفهوم گرایش تجاری دارد(Baum Garth, 2009).
5- مطالعه اي توسط Boo و همكارانش در سال 2009 و تحت عنوان يك مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري و كاربرد آن براي اهداف چندگانه در كشور آمريكا انجام شد. اين مطالعه به بررسي اطلاعات تجربي براي توسعه يك مدل برند با استفاده از مدلهاي ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري و اطمينان از روايي و پايايي اين مدل ميپردازد.در روند انجام تحقيق يك مدل پيشنهادي و يك مدل اصلاحي در گروهي از توريستها در آمريكا مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق، مفهوم ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري را تاييد ميكند و علاوه بر اين نشان ميدهد كه آگاهي از برند تاثير مثبتي بر ارزش برند دارد اما نمي تواند اثر مستقيمي بر وفاداري مشتريان به برند داشته باشد. به عبارت ديگر توريستي كه تجربه مثبتي دارد، ممكن است مشتري وفاداري نباشد.
6- Konecnik & Gartner در سال 2007 پژوهشي با عنوان ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري براي يك هدف خاص در زمينه صنعت توريست، به كار ميبرد. آنها ابعاد ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري شامل آگاهي، تصوير ذهني، كيفيت و وفاداري را مورد بررسي قرار دادند. نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه رابطه مثبت و معناداري درميان چهار بعد ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري وجود دارد. بررسي مدل در اين تحقيق همانند تحقيقات پيشين نشان دهنده اهميت تصوير ذهني است اما كونكينگ وگارتنر پيشنهاد مي كنند كه تصوير ذهني تنها بعد حياتي ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري نمي باشد بلكه براي ارزيابي كاملتر مدل، ابعاد آگاهي، كيفيت و وفاداري نيزبايد مورد بررسي قرار گيرند.
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 78 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:54 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    پروپوزال تعیین رابطه ارزش ویژه نام تجاری با رفتار مصرف کنندگان در صنعت تایر

  • محتوای فایل دانلودی:
    پروپوزال تعیین رابطه ارزش ویژه نام تجاری با رفتار مصرف کنندگان در صنعت تایر