اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت درباره Machine Translation ،ترجمه ماشینی

پاورپوینت درباره Machine Translation ،ترجمه ماشینی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اعتیاد چیست؟

پاورپوینت درباره اعتیاد چیست؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت درباره افت تحصيلي در دانش‌آموزان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

پاورپوینت درباره الگوها و روش های تدریس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره پرخاشگری

پاورپوینت درباره پرخاشگری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

پاورپوینت درباره طرح دوره (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan )

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره CONVERSION DISORDER اختلال تبدیلی

پاورپوینت درباره CONVERSION DISORDER اختلال تبدیلی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نظریه زبان ها و ماشین ها فصل اول- زبان های منظم و ماشین های حالت متناهی

پاورپوینت درباره نظریه زبان ها و ماشین ها فصل اول- زبان های منظم و ماشین های حالت متناهی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره تحلیل شبکه های اجتماعی مجازی و کاربرد آن در علم سنجی

پاورپوینت درباره تحلیل شبکه های اجتماعی مجازی و کاربرد آن در علم سنجی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایران و تجارت جهانی

ایران و تجارت جهانی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل